Noteikumi

PRĀMJU BIĻEŠU PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI

1. Pārdošanas sistēmas vispārējie izmantošanas noteikumi
1.1. Estravel Latvia mājaslapā ferrytickets.lv ir izveidojusi reāllaika pasažieru pārvadājumu un prāmju kompāniju piedāvāto pakalpojumu datubāzi un pārdošanas portālu (turpmāk: pārdošanas sistēma). 
1.2. Pārdošanas sistēmā 24 h diennaktī ir iespējams salīdzināt prāmju kompāniju piedāvājumus un pakalpojumus (atiešanas laikus, cenas, papildu pakalpojumus, brīvo vietu skaitu utt.) un iegādāties Viking Line, Eckerö Line un LindaLine Express (turpmāk: prāmju kompānijas) prāmju biļetes.
1.3. Prāmja biļešu (turpmāk: biļešu) rezervēšanas sistēma ir bezmaksas. Biļešu pārdošanas cenā netiek iekļauta maksa par biļešu rezervāciju vai citiem Estravel Latvia papildu pakalpojumiem.
1.4. Prāmja kompānijas pārdošanas sistēma sniedz pakalpojumus un informāciju par esošajiem piedāvājumiem un dažādām biļešu iegādes  iespējām. Katrs lietotājs ir atbildīgs par pieeju pārdošanas sistēmai un tās izmantošanu. Estravel Latvia darbojas kā prāmju kompāniju tirdzniecības aģents un rīkojas prāmju kompānijas interesēs. Estravel Latvia neatbild par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot pārdošanas sistēmu vai lietotnes, kas ir saistītas ar šo sistēmu; kā arī Estravel Latvia neatbild par zaudējumiem, kas rodas gadījumā, ja pakalpojums nav pieejams.
1.5. Izmantojot pārdošanas sistēmu, klients piekrīt mājaslapas izmantošanas noteikumiem, tajā skaitā arī prāmju kompāniju sniegtajiem pasažieru pārvadāšanas līguma nosacījumiem.
1.6. Transakciju pārdošanas sistēmā var veikt rīcībspējīgas personas, kas ir vismaz 18 gadus vecas. Par noteikumiem neatbilstošu rezervācijas un pasūtījumu veikšanu atbild tā persona, kuras bankas konts vai kredītkarte tika izmantota rēķina apmaksai.
1.7. Ievadot datus pārdošanas sistēmā, persona piekrīt savu un pakalpojumu izmantotāju personīgo vai citu nepieciešamo datu nodošanai prāmju kompānijai vai trešajām personām līguma noslēgšanas vajadzībām vai to nosacījumu izpildei.
1.8. Prāmja kompānijai un/vai Estravel Latvia ir tiesības neizpildīt klienta pieprasījumu, ja klients nav ievērojis pārdošanas nosacījumus, norādījumus rezervēšanas sistēmā vai arī klients nav apmaksājis savu pasūtījumu.

2. Pārdošanas sistēmas un biļešu izmantošana
2.1. Pērkot biļeti, klients rīkojas saskaņā ar pārdošanas sistēmas norādījumiem. Rezervēšanas sistēmā ir publicētas dažādas hipersaites. Uzklikšķinot uz tām, klients var aplūkot saistošos nosacījumus un detalizētu informāciju. Ir aizliegts sniegt nepatiesus datus, veikt divkāršu rezervāciju vai citādi nepareizi izmantot pārdošanas sistēmu.
2.2. Klientam ir jāpārbauda pārdošanas sistēmā ievadīto datu pareizība (personīgie dati, transportlīdzekļa izmēri, atlaides), uzņemdamies risku par potenciālajiem zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja klients kļūdas. Prāmja kompānijai ir tiesības pārbaudīt datu pareizību pirms kuģa atiešanai. Ja klients ir uzrādījis nepatiesus datus, kompānijai ir tiesības prasīt papildu maksu vai arī atteikties sniegt pakalpojumu.
2.3. Pirms tiek iegādāta elektroniskā biļete, pārdošanas sistēma uzrādīs klienta ievadītos datus, lai būtu iespējams pamanīt un izlabot kļūdas, ja tādas ir radušās datu ievades laikā. Ja klienta vārds uz elektroniskās biļetes nesakritīs ar pasažiera vārdu, kas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā, tad biļete būs nederīga.
2.4. Biļetes rezervācija un tās apmaksa tiek uzskatīta par klienta piedāvājumu slēgt līgumu par pasažieru pārvadājumu. Klienta piedāvājums divus gadus tiks elektroniski saglabāts pārdošanas sistēmā, un pēc klienta pieprasījuma Estravel Latvia to nosūtīs uz klienta e-pasta adresi.
2.5. Brīdī, kad prāmja kompānija piekrīt klienta piedāvājumam, līgums starp klientu un prāmja kompāniju par pasažieru pārvadājumu tiek uzskatīts par noslēgtu. Estravel Latvia kā apliecinājumu par pasažieru pārvadājuma līguma noslēgšanu nosūtīs elektronisko biļeti uz klienta norādīto e-pasta adresi. Turklāt klientam tiks nosūtīta īsziņa ar apstiprinājumu.
2.6. Ja klients nav saņēmis biļeti vai apstiprinājumu stundas laikā pēc rēķina apmaksas (kad ir atvērta internetbanka), klientam nekavējoties ir jāsazinās ar Estravel Latvia.
2.7. Ja prāmja kompānija nepiekrīt klienta piedāvājumam, tad līgums par pasažieru pārvadājumu netiks noslēgts, un Estravel Latvia atlīdzinās jebkādus klienta veiktos maksājumus.
2.8. Biļetes var apmaksāt, izmantojot internetbanku un/vai arī kredītkarti (Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, VISA, MasterCard).
2.9. Klientam uzreiz ir jāpārbauda uz biļetes norādītā vārda, ceļojuma maršruta, ceļojuma datumu un citas svarīgas informācijas pareizība. Estravel Latvia izlabos visas tehniskās kļūmes, kas ieviesušās aģenta izdotajā dokumentā. Kļūdu labošana, informācijas maiņa vai brauciena atcelšana nav iespējama vai arī ir iespējama tikai par papildu maksu.
2.10. Ja klientam izsniegtajā biļetē ir kļūdas, kas ir radušās tāpēc, ka klients ir nepareizi ievadījis informāciju, tad pēc klienta pieprasījuma ir iespējams veikt izmaiņas biļetē vai arī iegādāties jaunu biļeti. Tādā gadījumā klients uzņemas segt visas izmaksas, kas radīsies gadījumā, ja būs jāmaina un/vai jāiegādājas jauna biļete.
2.11. Pirms kuģa atiešanas pasažieriem ir laicīgi jāreģistrējas saskaņā ar prāmja kompānijas nosacījumiem. Lai reģistrētos, ir jāuzrāda uz elektroniskās biļetes redzamais rezervācijas numurs, personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) un transportlīdzekļa tehniskā pase. 

3. Prāmja kompāniju nosacījumu piemērošana
3.1. Papildu pārdošanas sistēmas nosacījumiem, tajā iegādātās biļetēm ir piemērojami prāmju kompāniju vispārējie un īpašie nosacījumi. Klientam pirms biļetes iegādāšanās ir jāiepazīstas ar prāmja kompānijas nosacījumiem. Apmaksājot prāmja biļeti, klients apstiprina to, ka ir iepazinies ar pārdošanas sistēmas un prāmja kompānijas noteikumiem un piekrīt tiem. 
3.2. Biļetē norādītie prāmja atiešanas un pienākšanas laiki var mainīties. Reizēm braucieni var tikt aizkavēti vai atcelti slikti laikapstākļu, tehnisku vai citu iemeslu dēļ.
3.3. Klientam savs ceļojums ir jāplāno ar laika rezervi, lai potenciālās izmaiņas kuģa atiešanas laikā neietekmētu gaidīto ceļojumu.
3.4. Aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā prāmja kompānija nav atbildīga to, ja klientam ir radušies izdevumi saistībā ar trešo pušu piedāvāto pakalpojumu izmantošanu vai neizmantošanu. Klientam netiek atlīdzināti zaudējumi, kas ir saistīti ar reisa kavēšanos vai tā atcelšanu.
3.5. Gadījumā, ja prāmja kompānija ir izlēmusi atcelt kuģa atiešanu, klientam ir jāsazinās ar kompāniju, no kuras tika iegādās biļetes, lai uzzinātu sīkāku informāciju. Prāmja kompānija informēs pasažierus par atceltajiem reisiem un piedāvās citus reisus, tāpēc, veicot rezervāciju, ir svarīgi norādīt pareizās personas telefona numuru un e-pasta adresi.

4. Biļešu maiņa
4.1. Dažādām prāmju kompānijām ir atšķirīgi biļešu maiņas nosacījumi, kā arī par to var tikt piemērota papildu maksa. Kā likums, biļete var tikt samainīta pret citu šīs prāmju kompānijas braucienu. Īpašie piedāvājumi parasti netiek mainīti.
4.2. Ierobežojumi, kas attiecas uz biļešu maiņu, uzrādās rezervēšanas sistēmā līdzās īpašajiem piedāvājumiem. Šie ierobežojumi ir rakstīti arī uz biļetes.
4.3. Ja biļeti ir iespējams apmainīt, tad ir jāsūta e-pasts uz ferry@ferrytickets.lv (pieprasījumi tiek apstrādāti 24 h laikā) vai jāzvana uz telefona numuru +371 67216111. Mainot biļetes, tiek piemērota papildu maksa, sk. cenas

5. Biļešu anulēšana
5.1. Pārdošanas sistēma nopirktas biļetes anulēšana un atmaksāšana notiek saskaņā ar prāmja kompānijas nosacījumiem. Anulējot biļeti, tiek piemērota Estravel Latvia pakalpojuma maksa, kas tiek atskaitīta no kompensācijas, sk. cenas.
5.2. Kompensācija par anulēto biļeti tiek aprēķināta 10 dienu laikā. Šī summa vēlākais 10 dienu laikā pēc biļetes anulēšanas tiek ieskaitīta tajā pašā kontā, kas tika izmantots biļetes iegādei. Iegādāto biļeti var anulēt šeit: https://ferrytickets.lv/lv/cancel.

6. Ceļošanas dokumenti
6.1. Estravel Latvia un prāmja kompānija pieņem, ka visiem pasažieriem, tajā skaitā arī bērniem, ir nepieciešamie ceļošanas dokumenti (vīza, pase, ID karte u.c.). Dažādu valstu pilsoņiem var būt atšķirīgas prasības, lai nokārtotu vīzu un ceļošanas dokumentus.
6.2. Pasažieriem savas valsts vēstniecībā vai ārlietu ministrijā ir jāuzzina ar ceļojumu saistītā būtiskā informācija.
6.3. Klientam ir jāpārbauda ceļošanas dokumentu derība un atbilstība prasībām. 
6.4. Ne Estravel Latvia, ne prāmja kompānija neuzņemas atbildību par to, ja pasažieru pārvadājums nenotiek ceļošanas trūkumu vai valsts iestāžu rīcības dēļ. 

7. Pasažieru tiesību aizsardzība
7.1. Pilnajā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas Nr. 1177/2010 tekstā ir izskatītas prāmja pasažieru tiesības, tajā skaitā arī prāmja kompānijas nediskriminējoša attieksme pret pasažieru pārvadājumu nosacījumiem; pasažieru tiesības nāves vai ievainojumu gadījumā brauciena laikā, vai bagāžas nozaudēšanas, vai sabojāšanas gadījumā;  par palīdzību invalīdiem un personām ar kustību traucējumiem, kā ar šo personu nediskrimināciju; par pasažieru tiesībām gadījumā, ja brauciens tiek atcelts; par minimālās informācijas sniegšanu; sūdzību iesniegšana un izskatīšana pieejama šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex:32010R1177
7.2. Invalīdiem un personām ar kustības traucējumiem, veicot rezervāciju vai iegādājoties braucienu, ir jāziņo Estravel Latvia un prāmja kompānijai par īpašajām vajadzībām, ja ir zināms, ka būs nepieciešama šāda palīdzība. Estravel Latvia ir jāsaņem šī informācija un nekavējoties jānodod prāmja kompānijai.
7.3. Estravel Latvia nav atbildīga par prāmja kompānijas noslēgtā līguma par pasažieru pārvadājumu saistību izpildi, pārdošanas piedāvājumiem un pakalpojumu sniegšanu. Estravel Latvia arī nav atbildīga par to, ja prāmja kompānija biļetes iegādes brīdī atsauc izteikto pārdošanas piedāvājumu vai arī maina biļetes cenu. 

8. Jurisdikcija 
8.1. Estravel Latvia un klientu noslēgtais līgums par pārdošanas sistēmas izmantošanu pakļaujas Latvijas Republikas likumdošanai.
8.2. Starp klientu un prāmja kompāniju noslēgtais līgums par pasažieru pārvadājumu pakļaujas prāmja kompānijas nosacījumos minētās valsts vai starptautiskajiem likumiem. 

9. Ceļojuma apdrošināšana
9.1. Iegādājoties biļeti, klientam iesaka iegādāties ceļojuma apdrošināšanu. Ne visos gadījumos prāmja kompānija var būt atbildīga par klientam nodarītajiem zaudējumiem vai papildu izdevumiem. Ceļojuma apdrošināšana nodrošina palīdzības saņemšanu vai tūlītēju kompensāciju, piemēram, reisa pārtraukšanas vai atcelšanas, bagāžas pazaudēšanas gadījumā vai ja klientam rodas veselības problēmas un/vai negadījumi.
9.2. Mēs iesakām apdrošināšanas līgumā iekļaut arī punktu par brauciena pārtraukšanu vai atcelšanu, kas nodrošinātu jebkādus papildu izdevumus, kas radušies brauciena pārtraukšanas vai atcelšanas gadījumā.

10. Pretenziju izteikšana (Sūdzību iesniegšana)
10.1. Jebkuru pretenziju izteikšana un risināšana notiek saskaņā ar Estravel Latvia ceļošanas pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, ņemot vērā to, ka saskaņā ar punktā 7.1. noteiktajiem kritērijiem klients var izteikt pretenzijas pret prāmja kompāniju vai Estravel Latvia 2 mēnešu laikā kopš pakalpojuma sniegšana datuma vai datuma, kad pakalpojumam vajadzētu būt sniegtam. Mēneša laikā pēc pretenzijas saņemšanas, prāmja kompānija apņemas atbildēt klienta sūdzībai un paziņot, vai sūdzība ir pamatota, noraidīta vai joprojām tiek izskatīta. Galējā atbilde ir jāsniedz vēlākais divu mēnešu laikā pēc sūdzības saņemšanas. 
10.2. Izmantojot pārdošanas sistēmu, Estravel Latvia vēlas nodrošināt labāko klientu servisu biļešu pārdošanā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka diemžēl Estravel Latvia nevar izskatīt sūdzības, kas atrodas prāmja kompānijas kompetencē, kā arī lietas, kas ir saistītas ar pasažieru pārvadājumiem, klientu apkalpošanu uz prāmja un ostā, bagāžas apstrādi, apsardzes kompānijas vai valsts iestāžu rīcību. Šādos gadījumos mēs klientam varam sniegt padomu un kontaktinformāciju, kur vērsties ar šādiem jautājumiem. 

11. Nelietderīga pārdošanas sistēmas un tās satura izmantošana
11.1. Nelietderīga pārdošanas sistēmas izmantošana un datu kopēšana, vairošana, mainīšana vai publicēšana (tajā skaitā arī šīs mājaslapas saturu) bez rakstiskas Estravel Latvia atļaujas ir aizliegta. 
11.2. Jebkādas darbības, kas varētu pārslogot vai traucēt biļešu rezervēšanas sistēmas darbību, ir aizliegtas un tiks uzskatītas par nelikumīgu uzbrukumu, par kuru tiks ziņots tiesībsargājošām iestādēm. Šāda pārkāpuma gadījumā Estravel Latvia vienpusēji pārtrauks pakalpojuma sniegšanu klientam.

Estravel Latvia - AS, Estravel filiāle Latvijā, Elizabetes iela 63, LV-1050, Rīga, ferry@ferrytickets.lv, tālrunis +371 67216111.